algemene voorwaarden en annulering


ALGEMENE VOORWAARDEN en ANNULERING       SCHRIJFZICHT

Wie zich inschrijft voor een workshop of cursus bij Schrijfzicht, verbindt zich daarmee aan de algemene voorwaarden. Lees ze daarom goed door.

 

INSCHRIJVING EN BETALING

  • Met ondertekening of het versturen per mail van het inschrijfformulier verklaar je je akkoord met deze voorwaarden.
  • Met de inzending van het inschrijfformulier verplicht je je tot betaling van het cursusgeld.
  • Je ontvangt een factuur voor aanvang van de cursus of workshop. Bij ontvangst van de betaling is je inschrijving definitief. Op de factuur staat vermeld wanneer je betaling uiterlijk binnen moet zijn.
  • Wanneer je betaling niet binnen is op de eerste cursusdag dan blijft de overeenkomst met Schrijfzicht en de betalingsverplichting bestaan.

 

ANNULERING CURSIST

Als je na inschrijving toch afziet van deelname dan geldt de volgende regeling:

  • Bij opzegging 4 weken voor de eerste les/workshop: volledige teruggave cursusgeld.
  • Bij opzegging 2 weken voor de eerste les/workshop: 50% teruggave van hetcursusgeld. Tenzij de plek overgenomen kan worden door een andere cursist.
  • Bij opzegging in de week van de eerste les/workshop: volledig cursusgeld verschuldigd. Tenzij de plek overgenomen kan worden door een andere cursist.

Annuleringen kun je schriftelijk of per e-mail doorgeven. De dag van ontvangst door Schrijfzicht is de datum die geldt.

NIET GEVOLGDE LESSEN

Er bestaat geen recht op terugbetaling voor niet-gevolgde lessen of wanneer je de cursus uit eigen beweging voortijdig onderbreekt. Ook als er sprake is van overmacht, is dit voor eigen risico van de cursist.

 

ANNULERING DOOR SCHRIJFZICHT      

  • Schrijfzicht behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren als het aantal inschrijvingen onder een van te voren bepaalde grens blijft. Als dat het geval is ontvang je daarover zo spoedig mogelijk bericht, in elk geval uiterlijk een week voor geplande aanvang van de cursus, en wordt het totale cursusgeld binnen 2 weken aan je terugbetaald.
  •  In geval van ziekte of verhindering van de docent wordt de les aan het einde van de cursusperiode ingehaald, op een onderling overeen te komen datum.

TERUGBETALING

  • Heb je om een van voornoemde redenen recht op een terugbetaling, dan gebeurt dat binnen twee weken. Terugbetaling vindt plaats op het bankrekeningnummer waarvan Schrijfzicht de betaling heeft ontvangen.

SCHRIJFZICHT     Hackforterweg 4   7234SH Wichmond   schrijfzicht@gmail.com

06-55565609        rekeningnummer: 5777998  M. Bruning Wichmond