PRIVACYVERKLARING


PRIVACYVERKLARING geplaatst op 24 mei 2018

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens wij verzamelen wanneer u met ons een overeenkomst sluit, onze website gebruikt of wanneer u zelf persoonsgegevens aan ons verstrekt. In deze verklaring staat waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.

Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens:

  • alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of als u voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw specifieke schriftelijke toestemming aan ons geeft;
  • niet met anderen zullen delen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten (zie kopje derden);
  • zorgvuldig beveiligen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de activiteiten en de website Schrijfzicht. Schrijfzicht is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op onze website worden genoemd.

BEDRIJFSGEGEVENS

SCHRIJFZICHT

Gevestigd op:

HAckforterweg 4

7234 SH Wichmond

KVK:54733685

BTW:NL15758035000B02

bank: NL11 TRIO 0338441182

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wanneer u inschrijft op een cursus of voor een wokshop, indien u ons verzoekt om toezending van een nieuwsbrief of andere informatie, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze worden uitsluitend gebruikt voor betaling/facturatie en om met u te communiceren over de activiteit.

Schrijfzicht zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien er sprake is van een (wettelijke) bewaarplicht dan zullen wij deze termijn volgen.

E-MAILCOMMUNICATIE

Uw e-mailberichten naar e-mailadressen van Schrijfzicht bewaren wij in ons e-mailarchief. Soms vragen we naar uw persoonlijke gegevens die daarbij van belang zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Schrifjzicht combineert deze gegevens niet met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Schrijfzicht deelt uw gegevens nadrukkelijk niet met derden tenzij dit nodig is om voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mocht Schrijfzicht andere gegevens willen gebruiken voor bijvoorbeeld publicatie in een nieuwsbrief of iets dergelijks dan gebeurt dat alleen met de toestemming van de schrijver van de tekst.

Schrijfzicht maakt geen gebruik van diensten van derden die inzicht hebben in uw gegevens.

GEBRUIK VAN COOKIES

Schrijfzicht maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

BEVEILIGING VAN GEVOELIG MATERIAAL

Als bedrijf dat lessen geeft in het schrijven van levensverhalen krijgt Schrijfzicht bijzondere en persoonlijke verhalen binnen. Schrijfzicht ziet er met grote voorzichtigheid op toe dat deze verhalen nooit gedeeld worden, tenzij met toestemming van de schrijver. Daarnaast worden deze verhalen niet langer bewaard dan noodzakelijk en dat op een buiten de computer veilig bewaarde externe schijf.

INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

U heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen naar schrijfzicht@gmail.com.

Schrijfzicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelenom misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met schrijfzicht@gmail.com